Search for featured oaks. Acorns and leaves not drawn in same scale.

Monday

Quercus acutissimaName: 
Quercus acutissima Carruth. (1862)

Synonyms: 
Quercus acutissima var. depressinucata H. Wei Jen & R.Q.Gao 1984
Quercus acutissima var. septentrionalis Liou 1936
Quercus acutissima var. lioui Kozlov 1933
Quercus bombyx K.Koch 1873
Quercus castaneifolia Morrison
Quercus lunglingensis Hu 1951
Quercus serrata S. & Z. 1846 not Thunb. nor Carruthers
Quercus uchiyamana Nakai 1914

Local Names: 
ma li

Range: 
HIMALAYA: INDIA: (Arunachal Pradesh, Sikkim), NEPAL, BHUTAN, FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, SE Xizang, Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Honshu, Shikoku, Kyushu), SOUTH EAST ASIA: N MYANMAR, LAOS

References: 
Oak ICRA Checklist
Oaks of the World
Flora of China
Illustration
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...