Search for featured oaks. Acorns and leaves not drawn in same scale.

Monday

Quercus glauca


Name: 
Quercus glauca Thunb. (1784)

Synonyms:  
Quercus vibrayeana Franch. & Sav. (1878) 
Quercus bambusifolia Fortune (1860) nom. non rite publ. 
Quercus glauca var. micrococca Maxim. 
Quercus glauca var. linearifolia Koidz. (1930) 
Quercus lacera Blume (1851) 
Quercus vaniotii H. Lév. (1913) 
Quercus glauca var. caesia Blume (1851) 
Quercus ichangensis Nakai ex A. Camus (1938) 
Quercus repandifolia J. C. Liao (1968) 
Quercus globosa (T. P. Lin & T. S. Liu) J. C. Liao (1970)

Local Names:
Arakashi
Blue Japanese Oak
Japanese Blue Oak
Ring-cupped Oak

Range: 
WEST ASIA: AFGHANISTAN, HIMALAYA: INDIA: (Jammu & Kashmir, Sikkim), NEPAL, BHUTAN, FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, W Sichuan, Taiwan, E Xizang, W to SW Yunnan, Zhejiang), KOREA, JAPAN: (Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu)

References: 
Oak ICRA Checklist


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...