Search for featured oaks. Acorns and leaves not drawn in same scale.

Wednesday

Quercus sessilifoliaName:
Quercus sessilifolia Blume 1850

Synonyms: 
Cyclobalanopsis sessilifolia (Bl.) Schottky 1912
Cyclobalanopsis nubium (Hand.-Mazz.) Chun ex Zheng 1982
Cyclobalanopsis paucidentata (Franch. ex Nak.) Kudo & Masamune 1930
Quercus paucidentata Franch. ex Nakai (1926)
Quercus nubium Hand.-Mazz. (1922)
Quercus chingii F. P. Metcalf (1931)

Local Names: 
yun shan qing gang
Tsukubane-gashi

Range: 
FAR EAST ASIA: CHINA: (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Taiwan, Zhejiang), JAPAN: (Honshu, Shikoku, Kyushu)

References: 
Oak ICRA Checklist
Oaks of the World
Oaks of China
Illustration
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...